Logo comfort Air

Bij Comfort Air kunt u snel en zorgeloos retourneren

Wanneer kunt u een producten retourneren ?

  • U heeft een ander product ontvangen dan besteld
  • Het product is beschadigd bij aankomst
  • Het product werkt niet naar behoren
  • U heeft een verkeerd product besteld en wilt afzien van uw aankoop
  • Omschrijving en/of eigenschappen vermeld bij het product komen niet overeen met het product
  • U heeft meerdere producten ontvangen  dan besteld
  • De kwaliteit voldoet niet aan verwachting

Door te klikken op de onderstaande link kunt u het retourformulier downloaden, we willen u graag verzoeken dit formulier in te vullen op te slaan en te mailen naar,
Klantenservice@comfort-air.nl één van onze medewerkers zal dan contact met u opnemen via e-mail of telefoon.

Retour formulier Comfort Air


Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen."

  • Mocht u een product hebben ontvangen welke bij aankomst beschadigd blijkt, neemt u dan gerust contact met ons op via Klantenservice@comfort-air.nl of bel +31 6 40 92 90 05 


Heeft u een klacht ? laat het ons weten!

Mocht u na geleverde producten en/of diensten niet tevreden zijn, laat dit aan ons weten! 
Stuur uw klacht naar Klantenservice@comfort-air.nl , wij zullen uw klacht zo snel mogelijk in behandeling nemen en binnen 14 dagen met een inhoudelijke reactie komen.

Na uw klacht te hebben ontvangen, zullen wij u een ontvangstbevestiging sturen.

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht ? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP  Den Haag (http://www.sgc.nl)